Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym – wymóg i wyzwanie.

Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym – wymóg i wyzwanie.

Kultura bezpieczeństwa odgrywa szczególną rolę w sektorze transportu kolejowego. W myśl założeń IV pakietu kolejowego stanowi ona kluczowe wyzwanie dla menadżerów bezpieczeństwa, którzy mają za zadanie ukształtować odpowiednie nastawienie i zbudować kulturę organizacyjną sprzyjającą eliminacji zagrożeń i minimalizacji ryzyka w transporcie kolejowym. Wychodząc naprzeciw tym ważnym celom powstały dwie monografie: „Mechanizmy kształtowania kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Czynnik ludzki i organizacyjny” oraz „Railway Safety Culture Model. Theory and Practical Implications”. Szczegóły w poniższym filmie. Zapraszamy na nasz kanał:

Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym – wymóg i wyzwanie. – YouTube

Dodaj komentarz