Autorska definicja pozytywnej kultury bezpieczeństwa

Autorzy bloga zaproponowali autorską definicję pozytywnej kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Brzmi ona następująco:

Pozytywna kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, która wspiera system zarządzania bezpieczeństwem jest dowodem intencji zarządczych najwyższego kierownictwa, które to poprzez przywództwo stwarza warunki dla budowy wzajemnego zaufania, pewności i uczenia się, w ramach której pracownicy są zachęcani do wnoszenia wkładu w rozwój bezpieczeństwa poprzez zgłaszanie niebezpiecznych zdarzeń i zapewnianie informacji związanych z bezpieczeństwem. Jest efektem indywidualnych i grupowych wartości, postaw, praktyk menedżerskich, sposobów postrzegania, kompetencji i wzorców działań, które determinują zaangażowanie w system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Wynika ona ze stylu, profesjonalizmu i jakości zarządzania przedsiębiorstwami kolejowymi. Wspiera ona aktywny udział pracowników w kształtowanie postaw godnych pracownika kolei bazujących na wieloletnich tradycjach adekwatnych dla służby na kolei. Zachęca pracowników do zgłaszania incydentów, zagrożeń, ryzyk i szans oraz zapewnia ochronę pracowników przed represjami, takimi jak groźba zwolnienia lub postępowanie dyscyplinarne, kiedy wskazują na potrzeby udoskonalenia procesów wynikające ze złych praktyk, które potencjalnie mogą doprowadzić do negatywnych zdarzeń. Łączy w harmonijny sposób wyznaczane cele bezpieczeństwa z klimatem do ich realizacji. Przyczynia się do budowy pozytywnej atmosfery w miejscu pracy sprzyjającej zapewnieniu wysokiej koncentracji na procesach operacyjnych wynikających z zakresu wykonywanej pracy.

A. JABŁOŃSKI, M. JABŁOŃSKI, MECHANIZMY KSZTAŁTOWANIA KULTURY BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM, CZYNNIK LUDZKI I ORGANIZACYJNY, CEDEWU 2020.

Założyciel i partner merytoryczny bloga:

cropped-Logo-male-since-1999-science-480x480-1.png

OTTIMA plus Sp. z o.o.

Śledź OTTIMA plus na mediach społecznościowych

Kontakt

Gallusa 12, Katowice, Poland

+48 606 364 500
+48 604 538 566